Completa el joc de memòria per trobar la solució.
Escriu la solució en minúscules.

PISTA 1

Joc de memòria s’han d’anar descobrint parelles d’elements iguals

SOLUCIÓ

mar